Search our collections

Reklamation

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Nordlys Print senest to måneder efter varens modtagelse, med mindre andet er aftalt. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Nordlys Print dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Nordlys Print
Skovvænget 19
6440 Augustenborg
TLF: +4530849400

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Klagemuligheder

Ved klage skal vores e-mail adresse angives: info@nordlysprint.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).
For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun hvis fortrydelsesretten gøres gældende)


Til:

Nordlys Print

Skovvænget 19

6440 Augustenborg

E-mail: info@nordlysprint.dk

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser (venligst skriv varenummer og varenavn):

 

 

Bestilt den:

Modtaget den:

Begrundelse:

 

 

Forbrugerens navn:

Forbrugerens adresse: 

Forbrugerens underskrift:

Dato: